Uwagi:

 • Miejsca dziesiętne muszą być wpisane kropką i nie mogą być wprowadzane przecinkiem

 • Data musi być wprowadzona w formacie DD.MM.RRRR

 • Obliczenia odnoszą się do zegara systemowego

 • Obecne wartości grup szkoleniowych (umiejętności) muszą być traktowane priorytetowo, w umiejętności 1 - umiejętność 3 w kolejności, w której zostali przeszkoleni.

 • Należy wprowadzić zarówno wyszkolone, jak i wciąż przeszkolone wartości

 

Przykłady:

 • Umiejętność 1 (już przeszkolona): 995

 • Umiejętność 2 (już wyszkolona): 995

 • Zręczność 3 (przeszkoleni): 115

 • Umiejętność 1 (przeszkolona): 800

 • Zręczność 2 (wkrótce przeszkoleni): 50

 • Umiejętność 3 (wkrótce przeszkoleni): 40

Możliwe odchylenia pomimo prawidłowego działania:

 • Jeśli rzeczywisty wynik znacznie spadł, trening nie był optymalny

 • Wszelkie ulepszenia dokonane przez obozy szkoleniowe mogą zwiększyć rzeczywisty wynik

 • Postęp treningowy nie jest liniowy, a każdy gracz ma indywidualny schemat tonu, więc nie można wykluczyć drobnych losowych zmian

 • Jeśli poziom coachingu młodzieży zmienia się pomiędzy obliczeniem a zakończeniem umowy, to oczywiście obliczenia nie są już ważne

Zaktualizowano: 08.03.2020

Razem odwiedzający: